Koncept

Inför konkretisering av en vision om exempelvis ett byggprojekt, så underlättar koncept-skisser kommunikationen med övriga i projektet. Nedan visas exempel från olika byggprojekt.