Konsultgruppen

Konsultgruppen i Bergslagen är ett företag som jobbar med projektledning, idrifttagning och konstruktion m.m.. De har med hjälp av Laj Illustration skapat en profil som sticker ut bland övriga konsulter i branschen.

Fotomontage till Konsultgruppen, om att jobba hos dem. Skapad på Laj illustration
porträttmålning till en kampanj - "turning engineering into art"

Fotomontage till Konsultgruppen, om att alltid leverera. Konsulter i en båt som levererar första pizzan från italien. Skapad på Laj illustration
konsult rider på en tjur, vid hamnen i Sverige, från USA.
Sommarhälsning från Konsultgruppen i Bergslagen - skapad på Laj illustration.
Fotoretusch till Konsultgruppen - en välkomnande bild apropå rekrytering. Skapad på Laj illustration